Lajme

Janë realizuar me sukses 14 veprime lokale

CARE International përmes projektit Kosova Youth Participation – KYP me organizaten partner SHL-Kosova ka ndarë 14,000€ për 14 veprime të ndryshme lokale, nga të cilat 525 të rinj nga komunat …