News

Inaugurimi i Veprimit Lokal “Pengesa në Rrugë” në Rahovec

Sot me datë 3 shkurt, ekipi i Projektit KYP pati inaugurimin e Veprimit Lokal të parë “Pengesa në Rrugë” me ç’rast u promovua siguria e trafikut afër shkollës ndaj nxënësve në Rahovec. Pjesëmarrës në këtë event për të treguar mbështetjen e tyre ishin …

CALL FOR LOCAL ACTIONS

Kosovo Youth Participation Project – KYP Implemented by CARE International and SHL – Kosova Announces: CALL FOR LOCAL ACTIONS ON: Improving the Position of Disadvantaged Youth and their Participation Date …

CALL FOR LOCAL ACTIONS

Kosovo Youth Participation Project – KYP Implemented by CARE International and SHL – Kosova   Announces: CALL FOR LOCAL ACTIONS ON: Improving the Position of Disadvantaged Youth and their Participation …

Intern – Student Assistant (paid internship)

Job Title: Intern – Student Assistant (paid internship) Donor: European Union – EU Implemented by: CARE International Balkans, Office in Kosovo Place(s) of work: Prishtinë Contract Duration: 6 months (part time, 20 h per week) …