Inaugurimi i Veprimit Lokal “Pengesa në Rrugë” në Rahovec

Sot me datë 3 shkurt, ekipi i Projektit KYP pati inaugurimin e Veprimit Lokal të parë “Pengesa në Rrugë” me ç’rast u promovua siguria e trafikut afër shkollës ndaj nxënësve në Rahovec. Pjesëmarrës në këtë event për të treguar mbështetjen e tyre ishin …

THIRRJE PËR VEPRIME LOKALE

Projekti Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP Zbatuar nga CARE International dhe SHL – Kosova Shpall: THIRRJE PËR VEPRIME LOKALE PËR: Përmirësimi i Pozitës së të Rinjve të …

THIRRJE PËR VEPRIME LOKALE

Projekti Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP Zbatuar nga CARE International dhe SHL – Kosova Shpall: THIRRJE PËR VEPRIME LOKALE PËR: Përmirësimi i Pozitës së të Rinjve të …