Zyra e CARE Deutschland e.V. në Kosovë nënshkruan marrëveshjen e partneritetit me SHL-Ksosova

CARE Deutschland e.V., zyra në Kosovë me partnerin lokal SHL-Kosova në kuadër të projektit Kosovo Youth Participation (KYP), ka filluar zbatimin e aktiviteteve të para. Projekti (KYP), ka filluar zbatimin e aktiviteteve të para. Projekti (KYP) ka nisur zbatimin nga 15 janari 2022 dhe do të përfshijë 8 komuna (Deçan, Fushë Kosova, Junik, Gjakovë, Pejë, Rahovec, Obiliq dhe Suharekë).

Më 9 mars 2022, CARE Deutschland e.V., zyra në Kosovë, ka nënshkruar kontratën me partnerin lokal SHL-Kosova përmes së cilës së bashku do të punojnë drejt arritjes së qëllimeve kryesore të projektit. CARE Deutchland e.V. zyra në Kosovë, ka ofruar bashkëpunimi dhe se do të vazhdojë të mbështesë partnerin lokal në rritjen e kapaciteteve organizative dhe zbatuese të projektit.