Kancelarija CARE Deutschland e.V na Kosovu potpisuje ugovor o partnerstvu sa SHL – Kosovo

Kancelarija CARE Deutschland e.V na Kosovu sa lokalnim partnerom SHL – Kosovo u okviru projekta Učešće mladih sa Kosova (KYP), počela je da sprovodi prve aktivnosti. Projekat (KYP) je počeo sa implementacijom od 15. januara 2022. godine i obuhvatiće 8 opština (Dečani, Kosovo Polje, Junik, Đakovica, Peć, Orhaovac, Obilić i Suva Reka).

Dana 9. marta 2022. kancelarija CARE Deutschland e.V na Kosovu, potpisala je ugovor sa lokalnim partnerom SHL – Kosovo preko kojeg će zajedno raditi na postizanju glavnih ciljeva projekta. Kancelarija CARE Deutschland e.V na Kosovu je ponudila i nastaviće saradnju da podržava lokalnog partnera u jačanju organizacionih i implementacionih kapaciteta.