PRINT ZONE Sh.P.K nën-grantist i projektit KYP, ka ofruar mundësi punësim për dy vajza nga Peja

Në Pejë, PRINT ZONE Sh.P.K ka realizuar projektin 10 mujor: “Zgjerimi i biznesit me qëllim punësimin e vajzave”. Ky projekt promovon barazinë gjinore dhe përfaqësimin e grave dhe vajzave në biznesin dinamik të marketingut dhe reklamës. PRINT ZONE Sh.P.K bleu një makinë për të përmirësuar prodhimin e materialeve reklamuese 2D dhe 3D përmes financimit të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës  – KYP. Qëllimi ishte t’u jepeshin grave dhe vajzave mundësi të barabarta në një sektor të dominuar nga burrat dhe t’u jepeshin atyre aftësi profesionale dhe praktike për t’u bërë të vetë-mjaftueshme në biznes dhe punësim.

               

PRINT ZONE Sh.P.K punësoi me sukses dy praktikantë për projektin e tyre. Nga data 20 mars 2023, 27-vjeçarja Deniza Habibi punonte në shtypin e vogël dhe komunikimin me konsumatorët. Marigona Hoti, 29 vjeç, filloi praktikën e saj më 15 gusht 2023, në sektorin e shtypit të madh e specializuar në pajisjet dixhitale. Praktikantët morën trajnime për të përmirësuar aftësitë e tyre të punës, duke mbështetur synimet e projektit për përfshirjen dhe barazi gjinore. PRINT ZONE Sh.P.K ka optimizuar dhe përmirësuar gjithashtu kapacitetin e punës për të punësuar gra dhe vajza të tjera që do të mësonin reklamat, operacionet e shtypit të vogël, dizajnin dhe kërkimin e tregut lokal. Nga mbështetja që mori PRINT ZONE Sh.P.K kompania arriti të krijojë dy vende pune me kohë të plotë për dy praktikantet e reja.

Qëllimi ishte t’u jepeshin grave dhe vajzave mundësi të barabarta në një sektor të dominuar nga burrat dhe t’u jepeshin atyre aftësi profesionale dhe praktike për t’u bërë të vetë-mjaftueshme në biznes dhe punësim. Blerja e parashikuar e kësaj makinerie ka treguar një rritje prej 30% në shitje, pasi përdorimi i pajisjeve dixhitale ka ulur ndjeshëm kohën e prodhimit dhe ka përmirësuar cilësinë e produkteve.

Me zbatimin e kësaj strategjie gjithëpërfshirëse, PRINT ZONE LLC aspiron të arrijë transformime të rëndësishme pozitive në veprimtarinë e tyre të biznesit, duke promovuar njëkohësisht përfshirjen gjinore dhe nxitur zhvillimin ekonomik brenda komunitetit të tyre.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP me mbështetjen financiare të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.