Kancelarija CARE International-a na Kosovu sastala se sa Zavodom za zapošljavanje Republike Kosovo

Vršilac dužnosti generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje Republika Kosovo, Jehona Redža dočekala je danas, 1. juna, projektni tim kako bi razgovarali o mogućnostima saradnje na sprovođenju aktivnosti vezanih za zapošljavanje mladih u okviru projekta „Učešće mladih Kosova – KYP“. Sastanku su prisustvovali CARE International, menadžer projekta na Kosovu, Merita Bitići Kelmendi i službenik za grantove, Điljimser Nallbani.

Tokom sastanka otkriveni su detalji aktivnosti koje će pružiti mogućnosti za jačanje profesionalnih kapaciteta mladih ljudi (uzrasta 18 – 25 godina) i 6-mesečnu plaćenu praksu u privatnim preduzećima u osam ciljanih opština projekta.

Aktivnosti projekta “Učešće mladih sa Kosova – KYP” između ostalog imaju za cilj da razviju veštine zapošljavanja kroz obuke i programe stažiranja koji će biti organizovani u saradnji sa lokalnim privatnim preduzećima koja posluju u osam ciljanih opština. Štaviše, projekat nije ograničen na pružanje ovih mogućnosti, ali će u isto vreme biti izvor da se sazna više o vrednosti i važnosti volontiranja kako bi mlađe generacije radile na inkluzivnom društvu.

Između ostalog, Rexha je podelila više mogućnosti koje Agencija za zapošljavanje Republike Kosovo nudi mladim ljudima koji su registrovani kao tražioci posla, čime ih profesionalno priprema za tržište rada.

Projekat “Učešće mladih Kosova – KYP” sprovodi Kancelarija CARE International-a na Kosovu u partnerstvu sa SHL-Kosova (SHL-K), uz finansijsku podršku Evropske unije (EU).

Ovaj post je napravljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Kancelarije CARE International-a na Kosovu i ne odražava nužno stavove Evropske unije.