Biznesi i vogël EEM Group Sh.P.K. në Obiliq si nën-grantmarrës i projektit KYP ka ofruar mundësi për Punë Praktike për dy të rinj

Ndërmjet periudhave 1 nëntor 2022 dhe 30 qershor 2023, EEM Group Sh.P.K., si një nga nën-grantistët e projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP ka zbatuar projektin “Zyra e Kontabilitetit – Shërbime financiare, Tatimore dhe Kontabiliteti” dhe ka arritur të angazhoj dy të rinj në kuadër të programit të praktikës me pagesë kështu të rrisin kapacitetet e tyre për qasje më të lehtë në tregun e punës.

Nëpërmjet mbështetjes financiare prej 8,000 € për EEM Group Sh.P.K nga CARE, ata ishin më të pranishëm me zhvillimet më të fundit në ligj dhe teknologji në mënyrë që të realizojnë vizionin e tyre duke i konsideruar burimet njerëzore kritike për sukses dhe synojnë të kenë një ekip të ri, profesional dhe të  certifikuar në fushat e kontabilitetit dhe IT. Ata kanë ofruar një sërë shërbimesh, duke përfshirë zbatimin e ligjeve tatimore të aplikueshme siç kërkohet nga organet rregullatore si ATK dhe BRA.

Brenda 8 muajve nga zbatimi, ata punësuan dy praktikantë nga komuna e Obiliqit (Altinin dhe Veronen). Të dy praktikantët fituan përvojë praktike në kontabilitet, teknologji informacioni dhe tatimet.

EEM Group Sh.P.K. tani ka ndërtuar me sukses bashkëpunimin me një numër të madh klientësh duke ruajtur stabilitetin e kompanisë. Kjo gjithashtu i ka lejuar ata të konkurrojnë për klientë të rinj. Praktikanti i parë, i cili fitoi përvojë profesionale duke punuar me klientët, fitoi një kontratë pune njëvjeçare me një kompani vendase.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP me mbështetjen financiare të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.