Ne kërkojmë një botë shprese, tolerance dhe drejtësie sociale, ku varfëria është kapërcyer dhe njerëzit jetojnë me dinjitet dhe siguri.