U okviru KYP projekta stvoreno je osam omladinskih grupa za zastupanje

U okviru projekta Učešće mladih sa Kosova – KIP tokom meseca juna, projektni tim je zajedno sa implementacionim partnerom SHL-Kosova održao osam: Informativnih sesija o mogućnostima projekta za omladinu u nepovoljnom položaju, u opštinama koje su obuhvaćene projektom: Dečani Kosovo Polje, Đakovica, Junik, Obilić, Peć, Orahovac i Suva Reka.

Cilj ovih sesija je bio da se mladi ljudi (uzrasta 15 – 25) informišu o mogućnostima koje će projekat pružiti svakom od njih, odnosno da povećaju svoje aktivno učešće u procesima donošenja odluka i profesionalne kapacitete. Informativne sesije su organizovane u bliskoj saradnji sa opštinskim zvaničnicima i lokalnim omladinskim nevladinim organizacijama i iste su održane u prostorima skupštinskih sala opštine.

Sesije sa mladima imaju za cilj stvaranje omladinskih grupa koje će biti aktivno uključene u projekat. Projekat će unaprediti znanje mladih ljudi iz odabranih ruralnih sredina i malih gradova o pitanjima kao što su ljudska prava, predstavljanje, aktivizam, mobilizacija mladih i tehnike zastupanja uz angažovanje stručnjaka na terenu. Sve ovo će imati praktičnu primenu kroz inicijative zastupanja prema vlastima i institucijama, kako bi se poboljšao položaj mladih i povećalo njihovo učešće u donošenju odluka na lokalnom i centralnom nivou.

Takođe, projekat će raditi na povećanju profesionalnih veština za zapošljavanje i aktiviranju mladih ljudi za društveni angažman i daljem razvoju njihovog znanja o međukulturnom dijalogu, sprečavanju dezinformisanja i jačanju rodnih i/ili etničkih stereotipa.

Projekat “Učešće mladih Kosova – KIP” sprovodi CARE Deutschland e.V., Kancelarija na Kosovu u partnerstvu sa SHL-Kosova (SHL-K), uz finansijsku podršku Evropske unije (EU).

Ovaj post je napravljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost CARE Deutschland e.V., Kancelarije na Kosovu i ne odražava nužno stavove Evropske unije.