Nacionalni Kongres Mladih Kosova 2023

U okviru projekta Učešće mladih na Kosovu – KYP koji sprovodi CARE Deutschland e.V. sa partnerskom organizacijom SHL-Kosova, u bliskoj saradnji sa predstavnicima Nacionalnog kongresa mladih Kosova, biće organizovana debata na temu: Društveni mediji – da li pomažu ili oštećuju demokratiju? 

Tema: Društveni mediji – da li pomažu ili oštećuju demokratiju?

Mesto: Kino Lumbardhi, Prizren

Datum/vreme: 25.04.2023 od 11:00 – 14:00

O projektu KYP:

Opšti cilj Projekta KYP je podrška mladima koji imaju manje mogućnosti, naročito mladih žena iz ruralnih područja i manjih gradova na Kosovu, kako bi se stvorile dodatne perspektive za povećanje njihovog društvenog i ekonomskog učešća. Specifični ciljevi projekta su: povećanje demokratskog učešća, građansko angažovanje i društveno uključivanje mladih koji imaju manje mogućnosti, koji su marginalizovani i/ili sa različitim sposobnostima, naročito žena. Projekat je fokusiran na tri glavne komponente:

  • Povećanje učešća mladih u nepovoljnom položaju u odlučivanje, u lokalnim zajednicama i na centralnom nivou.
  • Povećanje angažovanja i zapošljavanja mladih u nepovoljnom položaju, naročito mladih žena, kroz razvoj veština i uključivanja u volonterske inicijative.
  • Podsticanje demokratskog dijaloga između kosovske omladine, kroz podizanje svesti i promociju rodne ravnopravnosti, solidarnosti, međukulturnih odnosa i protiv stereotipa i dezinformacija.

Učesnici:

Kroz otvorenu diskusiju okupićemo širok spektar ključnih aktera koji su povezani sa društvenom dinamikom koja direktno utiče na dobrobit i uključivanje mladih u politički, društveni i ekonomski život na Kosovu. Kroz diskusiju sa različitim stručnim panelistima sa lokalnog, centralnog nivoa, sektora kulture, omladine i sporta i predstavnicima civilnog društva koji rade sa mladima, pozabavićemo se ovom problematikom, fokusirajući se i na glavne uzroke ovog fenomena, te ćemo predložiti preporuke za poboljšanje situacije.

U cilju dalje diskusije o demokratskim temama među mladima, KYP projekat sarađuje sa Debat Center, sa omladinskim organizacijama na Kosovu kao i partnerskim NVO-ima, tako da zajedno sa mladim ljudima koji učestvuju kreiramo i upućujemo poruke koje su im važne u odgovorne institucije.

Korišćenje društvenih mreža danas se smatra jednom od najčešćih aktivnosti mladih. Svaka online stranica koja omogućava objavljivanje na različite društvene teme smatra se društvenim medijima. Takvi mediji mladima pružaju zabavu i brzu komunikaciju, ali često sa lažnim ili nepotvrđenim informacijama. Angažman u različitim oblicima društvenih medija rutinska je aktivnost koja koristi mladima, društvenim vezama, pa čak i poboljšanju njihovih veština. Društvene mreže kao što su Facebook, Instagram, Snapchat, pružaju brojne dnevne mogućnosti za povezivanje sa prijateljima, drugarima iz razreda i ljudima sa zajedničkim interesima.

U proteklih 5 godina, broj predtinejdžera i tinejdžera koji koriste takve stranice dramatično se povećao. Prema Američkoj akademiji za pedijatriju, 22% tinejdžera posećuje svoje omiljene društvene mreže više od 10 puta dnevno, a više od polovine tinejdžera posećuje stranicu društvenih medija više od jednom dnevno. Veliki deo društvenog i emocionalnog razvoja ove generacije odvija se na internetu i mobilnim telefonima. Zbog svog ograničenog kapaciteta za samoregulaciju i osetljivosti na pritisak vršnjaka, mladi se mogu naći u opasnosti kada surfuju i eksperimentišu s društvenim medijima.