Jakova Innovation Center ofroi Trajnime për Aftësitë e Punësimit për 64 të rinj të moshave 18-29 vjeç

Jakova Innovation Center (JIC) është themeluar në vitin 2014, me misionin e inkurajimit dhe ndihmës së sipërmarrësve të rinj në krijimin dhe zhvillimin e bizneseve të reja. Ato ofrojnë hapësirë ​​pune, mbështetje këshilluese dhe programe trajnimi për bizneset inovative me synimin për të ndikuar pozitivisht në ekonominë e vendit nëpërmjet ideve dhe burimeve.

Nga projekti “STEP UP” i zbatuar nga JIC kanë përfituar drejtpërdrejt 84 të rinj të moshës 18-29 vjeçare gjatë tetë muajve, ku 59 nga 84 prej tyre janë të vajza të reja, duke synuar kështu të rinjtë nga komuna e Gjakovës, Deçanit, Junikut, Klinës dhe Pejës. Të gjithë pjesëmarrësit morën certifikata pasi ndoqën modulet e trajnimit për aftësitë digjitale, financat dhe negocimin, dhe përgjigjet e pjesëmarrësve ishin jashtëzakonisht pozitive.

Gjatë gjithë projektit arritja kryesore e JIC ishte krijimi dhe ofrimi i mundësive për praktikë për të rinjtë, kështu që ata kanë arritur të bashkëpunojnë me bizneset e nivelit lokal dhe të angazhojnë 20 të rinj si praktikantë, nga të cilët tetë kanë siguruar një vend të qëndrueshëm pune.

JIC bashkëpunoi me sukses me sektorin publik dhe privat për të ofruar mundësi të ndryshme për të rinjtë. Marrëveshjet e bashkëpunimit me Komunën e Gjakovës dhe kompanitë private ndihmuan qasjen e të rinjve në tregun e punës përmes eksperiencës në punë praktike. Takimet me të rinjtë e moshës 18 deri në 29 vjeç ndihmuan në formimin e nismave të projektit në fusha si administrata, shkenca kompjuterike dhe shkenca sociale.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP me mbështetjen financiare të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.