Ne i vendosim gratë dhe vajzat në qendër sepse e dimë se nuk mund ta kapërcejmë varfërinë derisa të gjithë njerëzit të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta.