POZIV ZA PLAĆENU PRAKSU NA RADNOM MESTU/ OBUKU NA RADNOM MESTU ZA 50 MLADIH LJUDI

CARE INTERNATIONAL OFFICE NA KOSOVU POKREĆE POZIV ZA PLAĆENU PRAKSU NA RADNOM MESTU/ OBUKU NA RADNOM MESTU ZA 50 MLADIH LJUDI

Datum objave: 21.03.2023. godine                                                                                                                                                               Rok za prijavu: 15.04.2023. godine

U cilju povećanja mogućnosti za ekonomsko uključivanje mladih ljudi i podizanja njihovog statusa u društvu, CARE u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK) objavljuje ovaj poziv na plaćenu praksu na radnom mestu i obuku na radnom mestu za 50 mladih diplomaca sa univerziteta i srednjih škola. Program prakse/ obuke na radnom mestu će se održavati u lokalnim kompanijama koje nude mogućnosti zapošljavanja, u trajanju od 6 meseci (polovina radnog vremena) i biće uređen u skladu sa unutrašnjim zakonom.

Šta je praksa na radnom mestu?

Praksa na radnom mestu daje učesnicima priliku da steknu potrebno iskustvo u radnom okruženju za početak rada u određenom zanimanju ili oblasti karijere. Ova mera se nudi da bi se povećale sposobnosti učesnika i izgledi za zapošljavanje, obezbeđivanje pristupa radnom okruženju i stvaranje iskustva i kontakata sa poslodavcima u cilju poboljšanja budućih mogućnosti zapošljavanja.

  • Povodom ovog poziva, praksa na radnom mestu će trajati 6 meseci. Visina naknade je 250 evra mesečne plate (bruto).

Šta je obuka na radnom mestu?

Obuka na radnom mestu je aktivna mera tržišta rada koja ima za cilj da učesnicima pruži znanja, sposobnosti i kompetencije potrebne za obavljanje specifičnih poslova u okviru radnog okruženja. Obuka na radnom mestu se nudi kako bi se poboljšali izgledi za zapošljavanje registrovanih nezaposlenih sticanjem osnovnih znanja i sposobnosti za obavljanje posla dok su angažovani na radnom mestu.

  • Povodom ovog poziva, obuka na radnom mestu će trajati 6 meseci . Visina naknade je 250 evra mesečne plate (bruto).

Ko može koristi ovu priliku?

Svi oni koji traže posao imaju pravo da koriste ove dve mere pod sledećim uslovima:

Za praksu na radnom mestu (PRM):

  • Svi nezaposleni i diplomirani iz srednje ili više škole i fakulteta, starosti 18-24 godine iz osam ciljnih opština projekta: Dečani, Kosovo Polje, Junik, Đakovica, Peć, Orahovac, Obilić i Suva Reka.
  • Pravo da budu deo PRM-a imaju svi (aktivno) registrovani nezaposleni diplomci stručnih škola, CSO-a, visokoškolskih ustanova i druge stručne obuke akreditovane od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije.

Za obuku na radnom mestu:

  • Pravo učešća u ovoj meri imaju svi registrovani i aktivni nezaposleni u ciljnim opštinama.
  • Nezaposleni sa pravom prijave iz ciljnih opština projekta.

Ko NE može koristiti ovu meru?

Nezaposleni

Nezaposleni nemaju pravo na ovu meru ukoliko:

  • nisu registrovani na kancelariji za zapošljavanje i nisu aktivni;
  • imaju bliske porodične odnose sa poslodavcem;

Posebna pažnja biće posvećena mladima iz ciljnih ruralnih područja projekta i ženama, koji se snažno podstiču da se prijave!

Kako se prijaviti?

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti: CV, motivaciono pismo (najviše jedna stranica, navesti spremu/ iskustvo i kapacitete), diplome i potvrdu o njihovoj registraciji u Kancelariji za zapošljavanje (AZRK).

Sva navedena dokumenta treba poslati na e-mail: [email protected] i cc: [email protected] sa predmetom: „Prijava za praksu na radnom mestu“ ili „Prijava za obuku na radnom mestu“ (kandidati moraju jasno navesti u motivaciono pismo ukoliko se prijavljuju za praksu na radnom mestu ili obuku na radnom mestu).

Rok za prijavu

Prijava je otvorena od 21.03.2023. godine do 15.04.2023. godine.

Proces selekcije

Selekcija kandidata izvršiće Komisija za selekciju u okviru projekata koja će razmotriti ispunjenost kriterijuma navedenih u ovom pozivu i uskladiti stručne profile kandidata sa mogućnostima zapošljavanja u lokalnim kompanijama. Ukoliko se smatra važno, Komisija za selekciju može pozvati kandidate na intervju.

Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani putem e-maila.

***

POZIV ZA PLAĆENU PRAKSU NA RADNOM MESTU OBUKU